Okresy ochronne

Okresy ochronne ryb.

Okres ochronny oznacza przedział czasowy, w którym nie wolno łowić danej ryby. Okres ten dotyczy wszystkich wód PZW. Został on ustanowiony w związku z aktywnością rozrodczą poszczególnych gatunków. Ryby powinny być wtedy pod specjalną opieką i nie powinno się prowadzić ich odłowu.

 

Poniżej lista gatunków oraz okresy ich ochrony:

1. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
– boleń – od 1 stycznia do 30 kwietnia,
– brzana – od 1 stycznia do 30 czerwca,
– brzanka i brzana karpacka – od 1 stycznia do 31 grudnia,
– certa:
a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1 września do 30 listopada;
b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku  i w pozostałych rzekach – od 1 stycznia do 30 czerwca;
– głowacica – od 1 marca do 31 maja,
– lipień – od 1 marca do 31 maja,
– łosoś:
a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1 grudnia do końca lutego, w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c) w pozostałych rzekach – od 1 października do 31 grudnia;
– miętus – od 1 grudnia do końca lutego;
– pstrąg potokowy:
a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach – od 1 września do 31 stycznia;
b) w pozostałych wodach – od 1 września do 31 grudnia;
– sieja – od 1 października do 31 grudnia,
– sielawa – od 1 października do 31 grudnia,
– sandacz – od 1 stycznia do 31 maja,
– sapy – od 1 kwietnia do 31 maja,
– sum:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi – od 1 grudnia do 31 maja;
b) w pozostałych wodach – od 1 listopada do 30 czerwca;
– szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia,
– świnka – od 1 stycznia do 15 maja,
– troć:
a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c) w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia;
– troć jeziorowa – od 1 września do 31 stycznia,
– węgorz – od 15 czerwca do 15 lipca.

2. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
3. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:
– alosa,
– babka czarna,
– babka czarnoplamka,
– babka mała,
– babka piaskowa,
– ciosa,
– dennik,
– głowacz pręgopłetwy,
– głowacz białopłetwy,
– igliczniowate – wszystkie gatunki,
– jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy,
– kiełb białopłetwy,
– kiełb Kesslera,
– kozy – wszystkie gatunki,
– kur rogacz,
– minogi – wszystkie gatunki,
– parposz,
– piekielnica,
– piskorz,
– pocierniec,
– różanka,
– strzebla błotna,
– śliz.
4. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
5.  Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:
a. W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):
– głowacica 1 szt.;
b. W ciągu doby (w godz. 0.00 – 24.00):
– sum 1 szt.,
– troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, (łącznie) 2 szt.,
– lipień, pstrąg potokowy, (łącznie) 3 szt.,
– brzana, karp (łącznie) 3 szt.,
– lin 4 szt.,
– certa 5 szt.,
– węgorz 2 szt.

Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może
przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
6.  Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
7.  Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7. Regulaminu PZW.
8. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego.
9.  Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych     ryb

Źródło: http://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/39226/60/nowy_regulamin_amatorskiego_polowu_ryb

2 Comments
 1. Avatar of Paweł Makowski
  Paweł Makowski 7 lat ago

  Pamiętajmy jednak, że to, iż ryba jest poza okresem ochronnym i posiada wymiar ochronnym nie jest koniecznością do zabierania jej ze sobą. Złów i wypuść!

 2. Avatar of Comrade Dislav
  Comrade Dislav 7 lat ago

  Pewnie, że tak!
  Ponadto to, że ryba ma okres ochronny nie oznacza, że się w nim wytrze także zwracajmy uwagę na każdą złowioną rybę, którą chcielibyśmy tak czy inaczej zabrać ze sobą. Temperatura w danym roku często sprawia, że ryba trze się wcześniej lub później (szczupaki tarły się jeszcze w grudniu ubiegłego roku – niestety cały narybek szlag trafił bo się podusił gdy okoliczne zbiorniki pokrył lód).

Comments are closed.

Kontakt

Masz pytania? Wątpliwości? Propozycje współpracy? Napisz do nas - odpowiemy.

Sending

© Podbierak.pl, Serwis Wędkarski od 2004 roku.